Romanyuk, A. S., V. S. Romanyuk, V. V. Savchuk, A. M. Samoilenko, A. S. Serdyuk, and I. V. Sokolenko. 2017. “Oleksandr Ivanovych Stepanets’ (on His 75th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 69 (5), 579. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1718.