Kofanov, V. A., and I. V. Popovich. 2020. “Sharp Remez Type Inequalities of Various Metrics With Non-Symmetric Restrictions on Functions”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72 (7), 918-27. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.2352.