Samoilenko, A. M., I. T. Kiguradze, Lukovs’kyiІ. О., V. L. Makarov, M. O. Perestyuk, O. A. Burylko, J. Diblik, V. P. Zhuravlev, M. Medved’, ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., V. I. Tkachenko, S. M. Chuiko, and M. Fečan. 2020. “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72 (7), 1011-12. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.6189.