BogachevV. I. 2020. “On Skorokhod Differentiable Measures”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72 (9), 1159-78. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i9.6277.