KonarovskyiV. 2020. “Sticky-Reflected Stochastic Heat Equation Driven by Colored Noise”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72 (9), 1195-1231. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i9.6282.