Editorial board, . 2021. “Ivan Oleksandrovych Lukovs’kyi(on His 85th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 73 (10), 1299-1300. https://doi.org/10.37863/umzh.v73i10.6952.