Hosseinbor, P., R. Zhdanov, and A. Ushveridze. 2022. “ An Unsupervised, Iterative $N$-Dimensional Point-Set Registration Algorithm”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 74 (3), 427-36. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.6969.