Rzeszut, W., I. M. Tsyfra, and V. A. Vladimirov. 2022. “Lie-Backlund Symmetry, Reduction and Solutions of Nonlinear Evolution Equations”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 74 (3), 342-50. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.7007.