Abtahi F., and RahnamaS. 2020. “Essential Amenability of Fréchet Algebras”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72 (7), 867-76. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.830.