Monakhov, V. S. and Konovalova , M. N. (2021) “On groups with formational subnormal strictly 2-maximal subgroups”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 73(1), pp. 107 - 116. doi: 10.37863/umzh.v73i1.1115.