BogdanskiiY. V. (2020) “Stokes formula for Banach manifolds”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(11), pp. 1455-1468. doi: 10.37863/umzh.v72i11.2295.