Samoilenko, A. M., Babenko, V. F., Vakarchuk , S. B., Velykin , V. L., Davydov , O. V., Kofanov , V. O., Parfinovych , N. V., Pas’ko , A. M., Romanyuk , A. S., Romanyuk , V. S., Serdyuk , A. S., Trigub , R. M., Shevchuk , I. O. and Shumeiko O. О. (2020) “Vitalii Pavlovych Motornyi (on his 80th birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(7), pp. 1006-1110. doi: 10.37863/umzh.v72i7.6166.