Samoilenko, A. M., Kiguradze, I. T., Lukovs’kyiІ. О., Makarov, V. L., Perestyuk, M. O., Burylko, O. A., Diblik, J., Zhuravlev, V. P., Medved’, M., ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., Tkachenko , V. I., Chuiko , S. M. and Fečan , M. (2020) “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(7), pp. 1011-1012. doi: 10.37863/umzh.v72i7.6189.