Editorial board, . (2021) “Ivan Oleksandrovych Lukovs’kyi(on his 85th birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 73(10), pp. 1299-1300. doi: 10.37863/umzh.v73i10.6952.