Hosseinbor, P., Zhdanov, R. and Ushveridze, A. (2022) “ An unsupervised, iterative $N$-dimensional point-set registration algorithm”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(3), pp. 427-436. doi: 10.37863/umzh.v74i3.6969.