Rzeszut, W., Tsyfra, I. M. and Vladimirov, V. A. (2022) “Lie-Backlund symmetry, reduction and solutions of nonlinear evolution equations”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(3), pp. 342-350. doi: 10.37863/umzh.v74i3.7007.