Редколегія, . (2022) “Oleksandr Mykolaiovych Sharkovs’kyi (on his 85th birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(1), pp. 137 - 140. doi: 10.37863/umzh.v74i1.7105.