[1]
AntonioukA. V., “Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 70, no. 1, pp. 3-6, Jan. 2018.