[1]
A. S. Romanyuk, V. S. Romanyuk, V. V. Savchuk, A. M. Samoilenko, A. S. Serdyuk, and I. V. Sokolenko, “Oleksandr Ivanovych Stepanets’ (on his 75th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 69, no. 5, p. 579, May 2017.