[1]
I. O. Lukovs’kyi, “Academician Anatolii Mykhailovych Samoilenko (02.01.1938 – 04.12.2020)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 73, no. 1, pp. 3-8, Jan. 2021.