Monakhov, V. S., and M. N. Konovalova. “On Groups With Formational Subnormal Strictly 2-Maximal Subgroups”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, no. 1, Jan. 2021, pp. 107 -16, doi:10.37863/umzh.v73i1.1115.