ZabolotskyiM. V., ZabolotskiiN. V., and TarasyukS. I. “Entire Functions of Order Zero With zeros on a Logarithmic Spiral”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 70, no. 7, July 2018, pp. 923-32, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1606.