Akyel, T. “Estimates for $\lambda$-Spirallike Function of Complex Order on the Boundary”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 74, no. 1, Jan. 2022, pp. 3 - 13, doi:10.37863/umzh.v74i1.2375.