VelesnitskiiV. F., and SemenchukV. N. “On One Shemetkov Problem”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 64, no. 9, Sept. 2012, pp. 1282-8, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2658.