Chakraborty, B. “ On the Cardinality of a Reduced Unique Range Set”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 11, Nov. 2020, pp. 1553-6, doi:10.37863/umzh.v72i11.594.