Samoilenko, A. M., V. F. Babenko, S. B. Vakarchuk, V. L. Velykin, O. V. Davydov, V. O. Kofanov, N. V. Parfinovych, A. M. Pas’ko, A. S. Romanyuk, V. S. Romanyuk, A. S. Serdyuk, R. M. Trigub, I. O. Shevchuk, and Shumeiko O. О. “Vitalii Pavlovych Motornyi (on His 80th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 7, July 2020, pp. 1006-10, doi:10.37863/umzh.v72i7.6166.