Samoilenko, A. M., I. T. Kiguradze, Lukovs’kyiІ. О., V. L. Makarov, M. O. Perestyuk, O. A. Burylko, J. Diblik, V. P. Zhuravlev, M. Medved’, ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., V. I. Tkachenko, S. M. Chuiko, and M. Fečan. “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 7, July 2020, pp. 1011-2, doi:10.37863/umzh.v72i7.6189.