BogachevV. I. “On Skorokhod Differentiable Measures”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 9, Sept. 2020, pp. 1159-78, doi:10.37863/umzh.v72i9.6277.