Editorial board, . “Ivan Oleksandrovych Lukovs’kyi(on His 85th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, no. 10, Oct. 2021, pp. 1299-00, doi:10.37863/umzh.v73i10.6952.