Hosseinbor, P., R. Zhdanov, and A. Ushveridze. “ An Unsupervised, Iterative $N$-Dimensional Point-Set Registration Algorithm”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 74, no. 3, Apr. 2022, pp. 427-36, doi:10.37863/umzh.v74i3.6969.