Rzeszut, W., I. M. Tsyfra, and V. A. Vladimirov. “Lie-Backlund Symmetry, Reduction and Solutions of Nonlinear Evolution Equations”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 74, no. 3, Apr. 2022, pp. 342-50, doi:10.37863/umzh.v74i3.7007.