BogdanskiiYu. V. “Stokes Formula for Banach Manifolds”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72, no. 11 (November 20, 2020): 1455-1468. Accessed November 29, 2020. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2295.