Samoilenko, A. M., V. F. Babenko, S. B. Vakarchuk, V. L. Velykin, O. V. Davydov, V. O. Kofanov, N. V. Parfinovych, A. M. Pas’ko, A. S. Romanyuk, V. S. Romanyuk, A. S. Serdyuk, R. M. Trigub, I. O. Shevchuk, and Shumeiko O. О. “Vitalii Pavlovych Motornyi (on His 80th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72, no. 7 (July 15, 2020): 1006-1110. Accessed September 24, 2022. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6166.