Samoilenko, A. M., I. T. Kiguradze, Lukovs’kyiІ. О., V. L. Makarov, M. O. Perestyuk, O. A. Burylko, J. Diblik, V. P. Zhuravlev, M. Medved’, ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., V. I. Tkachenko, S. M. Chuiko, and M. Fečan. “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72, no. 7 (July 15, 2020): 1011-1012. Accessed August 12, 2020. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6189.