Lukovs’kyi, I. O., V. L. Makarov, M. O. Perestyuk, O. A. Boichuk, I. O. Parasyuk, O. V. Antoniouk, V. I. Tkachenko, R. I. Petryshyn, M. V. Prats’ovytyi, O. M. Stanzhyts’kyi, and M. Ronto. “Academician Anatolii Mykhailovych Samoilenko (02.01.1938 – 04.12.2020)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 73, no. 1 (January 22, 2021): 3-8. Accessed October 1, 2022. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6538.