2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 47, № 10, 1995

Стаття (російською)

Предельные теоремы в критических ветвящихся процессах Гальтоиа - Ватсона с миграцией

Бадалбаев И. С., Якубов Т. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 10. - С. 1307-1318

Розглядаються критичні гіллясті процеси Гальтона - Ватсона з міграцією. Припускається, що другий момент числа безпосередніх нащадків однієї частинки дорівнює нескінченності. Одержані граничні теореми для випадку, коли середнє міграції дорівнює нулеві. Робота узагальнює результати С. В. Нагаєва та Л. В. Хан [Teor. Veroyatn. Ee Primen.,25, No. 3, 523–534 (1980)] для скінченного другого моменту.

Стаття (українською)

Граничні властивості розв'язків задачі Діріхле в еліптичній області

Ворошик Н. Й., Горбайчук В. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 10. - С. 1318–1327

Досліджуються розв'язки задачі Діріхле у фіксованому еліпсі та їх поведінка в інтегральній метриці, коли внутрішня точка еліпса наближається до його межі.

Стаття (російською)

Рекуррентные формулы для решений одной бесконечной системы линейных алгебраических уравнений

Гомилко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 10. - С. 1328–1332

Знайдено рекурентні формули для обмежених розв'язків системи рівнянь $$X_k - \sum\limits_{n = 0}^\infty {\frac{{(k + n)!}}{{k!n!}}} \alpha ^{k + n + 1} x_n = f_{k,} k = 0,1,..., \alpha \in (0,1/2),$$ з правими частинами $\{f_k\}_{k = 0}^{ ∞} = \{δ_{kj} \}_{ k=0}^{ ∞}, \;j = 0,1,...$, де $δ_{kj} $- — символ Кронекера.

Стаття (українською)

Деякі властивості випадкових еволюцій

Єлейко Я. І., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 10. - С. 1333-1337

Досліджуються розв'язки задачі Діріхле у фіксованому еліпсі та їх поведінка в інтегральній метриці, коли внутрішня точка еліпса наближається до його межі.

Ювілейна дата (українською)

Леонід Павлович Нижник (до шістдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Тарасов В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 10. - С. 1416–1417