2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 52, № 10, 2000

Ювілейна дата (російською)

О научной, педагогической и общественной деятельности академика Михаила Алексеевича Лаврентьева в Академии паук УССР (1939 - 1949 гг.) (к столетию со дня рождения)

Митропольский Ю. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1312-1321

Стаття (російською)

Аттракторы обыкновенных дифференциальных уравнений

Воскресенский Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1322-1334

Одержано достатні умови існування поліпоміальиих атракторів і поліноміальної рівноваги.

Коротке повідомлення (англійською)

Про деякі класи несумісності розширень мінімальних топологічних нашвгруп перетворень

Герко А. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1335-1344

Вивчаються класи несумісності розширень мінімальних топологічних напівгруп перетворень.

Стаття (українською)

Граничные функционалы для разности неординарных процессов восстановления с дискретным временем

Єжов І. І., Каданков В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1345-1356

Для різниці неординарних процесів відновлення знайдено розподіл основних граничних функціоналів. Отримано розподіл числа вимог у перехідному та стаціонарному режимах функціонуванпя системи обслуговування D η δ |D ξ κ |1.

Стаття (російською)

Об одном достаточном условии выполнения усиленного закона больших чисел для мартингалов

Коваль В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1357-1362

Доведено теорему про підсилений закон великих чисел для мартгаїгалів. При цьому не припускається існування моментів, вищих за перший. Із доведеної теореми виводиться ряд відомих результатів про підсилений закон великих чисел як для мартингалів, так і для послідовностей сум незалежних випадкових величин.

Стаття (російською)

Конечпопредставимые диадические множества

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1363-1396

Наведено критерій скінченної зображувапості діадичпих множин.

Стаття (російською)

Представление автоматов группами. II

Скобелев В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1397-1404

Одержано необхідні та достатні умови, при яких зображення абстрактних автоматів скінченними групами погоджено з функцією переходів автомата. Одержано достатні умови, при яких відображення вільної півгрупи автомата у групу, що здійснюється компонентою зображення, є гомоморфізмом.

Стаття (російською)

О мультипликаторах из пространств типа Бергмана в пространства Харди в поликруге

Шамоян Р. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1405-1414

Описано коефіцієнтні мультиплікатори із просторів типу Бергмана у простори Харді.

Коротке повідомлення (українською)

Числові характеристики на множині гетероклінічних точок дифеоморфізмів Морса - Смейла на поверхнях

Власенко І. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1415-1420

Для дифеоморфізмів Морса -Смейла на замкнених поверхнях досліджуються властивості числових характеристик гетерокліпічних траєкторій по відношенню до локальної структури прямого добутку в малому околі сідлової періодичної точки.

Коротке повідомлення (російською)

Сопряженность функций Морса на поверхностях со значениями на прямой и окружности

Пришляк А. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1421-1425

Досліджується питання спряженості функцій Морса на замкнених поверхнях. З використанням клітинних розбиттів поверхні сформульовано критерій спряженості функцій Морса. Встановлено критерій спряженості відображень в коло з невирождепими критичними точками.

Коротке повідомлення (російською)

О теоремах типа Силова для конечных групп

Тютянов В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1426-1430

Знайдено новий клас скінченних груп, для якого справедлива D π-теорема.

Коротке повідомлення (українською)

Про індикатор Фрагмена - Ліндельофа для випадкових цілих функцій

Філевич П. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1431-1434

Встановлено, що для „більшості" цілих функцій скінченного порядку їх узагальнений індикатор Фрагмена - Ліндельофа тотожно дорівнює сталій.

Коротке повідомлення (українською)

Про напівскаляриу та квазідіагопальну еквівалентності матриць

Шаваровський Б. З.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1435-1440

Для виділеного класу многом леппих матриць $A(x)$ розглядаються перетворення $S А(х) R(x)$ з оборотними матрицями $S$ і $R(x)$, тобто так звані папівскалярно еквівалентні перетворення. Вказано необхідні та достатні умови такої еквівалеінтості матриць. Введено поняття квазідіагональної еквівалентності числових матриць. Знайдено зв'язок між напівскалярною, квазідіагоналною еквівалентностями та проблемою пар матриць.