[1]
BorodichR.V. 2019. On the crossing of maximal subgroups of finite groups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 71, 11 (Nov. 2019), 1455-1465.