[1]
Gor’kavyi, V.A. and Nevmerzhitskaya, E.N. 2016. Degenerate Backlund transformation. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 68, 1 (Jan. 2016), 38-51.