[1]
EditorialBoard 2015. Volodymyr Vasyl’ovych Sharko. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 67, 2 (Feb. 2015), 286-288.