[1]
Berezansky, Y.M., BoichukО.A., Gorbachuk, M.L., Drozd, Y.A., Korolyuk, V.S., Lukovsky, I.O., Makarov, V.L., Nikitin, A.G., Perestyuk, N.A., Portenko, N.I., Samoilenko, Y.S., Trohimchuk, Y.Y., Sharko, V.V. and Sharkovsky, O.M. 2013. Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 75th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 65, 1 (Jan. 2013), 3 - 6.