[1]
Malyshev, P.V. 2013. Approximation by Finite Potentials. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 65, 10 (Oct. 2013), 1342–1349.