[1]
Velesnitskii, V.F. and Semenchuk, V.N. 2013. On Finite Groups with Permutable Generalized Subnormal Subgroups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 65, 11 (Nov. 2013), 1555–1559.