[1]
Hryshchenko, O.Y., Klyushin, D.A., Lyashko, S.I. and Sergienko, I.V. 2012. Ivan Ivanovych Lyashko (on his 90 th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 64, 11 (Nov. 2012), 1568 - 1571.