[1]
Burskii, V.P. and Kirichenko, E.V. 2011. On the dirichlet problem for an improperly elliptic equation. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 63, 2 (Feb. 2011), 156-164.