[1]
Korolyuk, V.S., Lukovsky, I.O. and Samoilenko, A.M. 2011. Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 70th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 63, 8 (Aug. 2011), 1135-1136.