[1]
Dimitrova, I. and Koppitz, J. 2021. On relative ranks of finite transformation semigroups with restricted range. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 73, 5 (May 2021), 617 - 626. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v73i5.288.