[1]
Elets, L.V. and Masharov, P.A. 2009. On one extremal problem of Pompeiu sets. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 61, 1 (Jan. 2009), 61-72.