[1]
Knopova, V.P. 2008. Muckenhoupt–Wheeden theorem for generalized f-Riesz-type potentials. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 60, 11 (Nov. 2008), 1520–1528.