[1]
Berezansky, Y.M., Gorbachuk, M.L., Korolyuk, V.S., Koshlyakov, V.N., Lukovsky, I.O., Makarov, V.L., Perestyuk, N.A., Samoilenko, A.M., Samoilenko, Y.I., Stepanets, O.I., Tamrazov, P.M., Trohimchuk, Y.Y., Sharko, V.V. and Sharkovsky, O.M. 2007. On the 90th birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 59, 2 (Feb. 2007), 147–151.